Disclaimer

Disclaimer Syndroom-symptomen.nl Algemeen Duolis verleent u hierbij toegang tot www.syndroom-symptomen.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Duolis en derden zijn aangeleverd. Duolis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.syndroom-symptomen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Beperkte aansprakelijkheid De op www.syndroom-symptomen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Duolis. Aan de getoonde teksten, afbeeldingen en andere content kunnen geen rechten worden ontleend. Duolis is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke vorm dan ook als gevolg van onjuiste informatie op www.syndroom-symptomen.nl. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op https://www.syndroom-symptomen.nl. Duolis oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Duolis zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Duolis en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Duolis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Gebruikte media van derde partijen. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.syndroom-symptomen.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.